L’evolució constant com a motor empresarial: Virtual Think

Viure l’empresa des de l’humanisme ens serveix per a aplicar valors a l’empresa i als actes de l’empresa

En la trajectòria de tota empresa hi ha un moment que es perd aquesta embranzida inicial. La “alegria” de la startup es converteix en rutina. És en aquest moment quan cal plantejar una evolució, no sols en la gestió sinó en els mateixos treballadors.

Les companyies són com els éssers vius, evolucionen al llarg de la vida. Cap persona escapa a aquesta situació. Els nens passen a adolescents, després a persones adultes que decideixen viure en parella, tenir descendència… Tot canvi s’acumula i modela a l’ésser humà. D’aquesta manera va adquirint experiència, coneixements, habilitats i competències.

L’empresa és un conjunt de persones, persones que tenen una trajectòria professional i laboral. Al fil d’aquesta afirmació, podem entendre que qualsevol companyia és una suma de les habilitats i competències d’unes persones. D’aquesta manera, hem de replantejar-nos els serveis i productes que podem oferir, ja que, en realitat, gràcies a l’experiència dels treballadors es poden ampliar, millorar, diferenciar… Les persones són un motor de constant evolució en l’empresa que ajuda a aconseguir d’una millor manera els objectius.

L’important per a les companyies és la gestió de l’evolució. Per a això és important una implicació de totes les parts de la companyia, una planificació i unes accions; tot això alineat amb els objectius empresarials. I, a més, és igualment important, una tasca d’acompanyament a tots els treballadors (CEO inclòs).

 

L’agència Virtual Think evoluciona per passar a les persones en el centre de l’acció

Com diu un vell proverbi xinès: dóna-li un peix a un home, i menjarà avui. Dóna-li una canya i ensenya-li a pescar, i menjarà la resta de la seva vida. Virtual Think creu fermament en què els seus serveis han d’ajudar el client a aconseguir el seu objectiu. Però alhora Virtual Think ha d’acompanyar-li en el procés (ensenyar-li a pescar).

Viure l’empresa des de l’humanisme ens serveix per a aplicar valors a l’empresa i als actes de l’empresa. Posem a les persones en el centre de la nostra acció i amb elles recorrem el camí.

Dins de l’evolució, hem millorat el nostre logotip per a encarar una etapa de nous serveis digitals. Però no deixem de part l’essència de la nostra agència. De la combinació de l’online, l’offline i les grans habilitats i coneixements del nostre equip, som capaços de desenvolupar projectes 360º.

Des d’una visió del màrqueting estratègic, creem amb il·lusió tota una sèrie de serveis per al mercat actual. Des d’una visió polièdrica, estem preparats per a abordar cada repte d’una manera única.