L'evolució constant com a motor empresarial: Virtual ThinkViure l'empresa des de l'humanisme ens serveix per a aplicar valors a l'empresa i als actes de l'empresaEn la trajectòria de tota empresa hi ha un moment que es perd aquesta embranzida inicial. La “alegria” de...